Help Mobilisation

Proceskosten

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is mei 2019 na enkele jaren procederen door de rechter vernietigd.

De 'Wet stikstofreductie en natuurverbetering' is per 1 juli 2021 van kracht geworden. Samengevat: te weinig en te laat. Zie elders op deze site. Dit gaat onze natuur onvoldoende beschermen.

De wet maakt het voor bedrijven en boeren mogelijk om te sjoemelen met vergunningaanvragen door intern en extern salderen met als gevolg vaak alleen op papier stikstofreductie. In de praktijk soms zelfs een toename. De wet moet daarom dringend worden aangepast.

Dus moeten we helaas weer voluit aan de bak met procedures tegen nieuwe wegen, biomasscentrales, megastallen en uitbreiding van vliegvelden.

Er lopen nu meer dan 300 procedures. Daarvoor is veel geld nodig vooral voor griffiekosten én om een jong team van bevlogen juristen een basisvergoeding te kunnen betalen. Met een geschat aantal procedures van 300-500 in 2022/2023 is daarvoor veel geld nodig.

MOB wordt niet gesponsord door Postcodeloterij, overheid, etc. en wil dat ook niet.

Helpt u daarom ons om dit geld bij elkaar te brengen dat gegarandeerd volledig gaat worden besteed aan juridische procedures?

U kunt een bedrag doneren via iDeal. Elke bijdrage is meer dan welkom!

U kunt natuurlijk ook gewoon blijven overmaken naar:

NL12 TRIO 0379 2703 07 t.n.v. Mobilisation Environment

We stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Wij danken u hartelijk!

PS:  Wanneer u uw donatie via iDeal doet dan wordt de betaling uitgevoerd in de streng beveiligde betaalomgeving van Mollie (mollie.com). Op uw bankafschrift zult u dan het rekeningnummer van Mollie zien bij uw donatie. Dit rekeningnummer is van de Deutsche Bank: NL 51 DEUT 0265 26X XXX. Mollie wordt bijvoorbeeld ook vaak gebruikt in webwinkels. Twee keer per week worden de donaties op de Triodos rekening van Mobilisation doorgestort. Uw donatie komt dus goed terecht.

,