Help Mobilisation

Griffiekosten

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is vorig jaar door de rechter vernietigd. Minister Schouten heeft nu een nieuw wetsontwerp stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd: in één woord: een drama, zie elders op deze site. Dit gaat onze natuur niet beschermen. De wet maakt het  voor bedrijven en boeren zelfs mogelijk om te frauderen met vergunningaanvragen. Dus moeten we helaas weer voluit de bak met procedures. 

Er lopen al weer meer dan 100 procedures. daarvoor is veel geld nodig vooral voor griffiekosten. Met een geschat aantal procedures van 300 in 2022 is daarvoor 300 x € 345 = € 103.500 nodig. Helpt u ons om dit bedrag bij elkaar te brengen dat volledig gaat worden besteed aan juridische procedures?

U kunt een bedrag doneren via iDeal. Elke bijdrage is meer dan welkom!

U kunt natuurlijk ook gewoon blijven overmaken naar NL12 TRIO 0379 2703 07 Mobilisation Environment

We stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Wij danken u hartelijk!

,