Help Mobilisation

Griffiekosten

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is mei 2019 door de rechter vernietigd. De Eerste Kamer heeft nu de 'Wet stikstofreductie en natuurverbetering' aangenomen. Samenvattend: te weinig en te laat. Zie elders op deze site. Dit gaat onze natuur onvoldoende beschermen. De wet maakt het voor bedrijven en boeren mogelijk om te sjoemelen met vergunningaanvragen door intern en extern salderen met als gevolg: alleen op papier stikstofreductie. In de praktijk soms zelfs een toename. 

Dus moeten we helaas weer voluit aan de bak met procedures tegen megastallen, wegen, biomasscentrales en uitbreiding van vliegvelden.

Er lopen al weer meer dan 100 procedures. Daarvoor is veel geld nodig vooral voor griffiekosten. Met een geschat aantal procedures van 300 in 2021/2022 is daarvoor 300 x € 345 = € 103.500 nodig. Helpt u ons om dit bedrag bij elkaar te brengen dat volledig gaat worden besteed aan juridische procedures?

U kunt een bedrag doneren via iDeal. Elke bijdrage is meer dan welkom!

U kunt natuurlijk ook gewoon blijven overmaken naar NL12 TRIO 0379 2703 07 Mobilisation Environment

We stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Wij danken u hartelijk!

PS:  Wanneer u uw donatie via iDeal doet dan wordt de betaling uitgevoerd in de streng beveiligde betaalomgeving van Mollie (mollie.com). Op uw bankafschrift zult u dan het rekeningnummer van Mollie zien bij uw donatie. Dit rekeningnummer is van de Deutsche Bank: NL 51 DEUT 0265 26X XXX. Mollie wordt bijvoorbeeld ook vaak gebruikt in webwinkels. Twee keer per week worden de donaties op de Triodos rekening van Mobilisation doorgestort. Uw donatie komt dus goed terecht.

,